Проект Культура — это школа русского языка в Арнеме и окрестностях

Sinds 2013 wordt Russische les gegeven in Arnhem en omgeving. Tientallen kinderen komen elke zaterdag naar de Russische school. Project Kultura heeft zich tot doel gesteld om op eigentijdse wijze Russisch taalonderwijs te verzorgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten op het gebied van taalverwerving en tweetaligheid. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het gebruik van methodiek van N. Zaitsev, correctionele logopedie, programma ‘TRIZ’, ideeën van Montessori- en Waldorfonderwijs, benadering van Reggio Emilia, neurodidaktiek, methode van lezen en spelen. Spel heeft een grote rol in de lessen en het huiswerk, omdat je nu immers makkelijker leert als je het leuk vindt.

“Mijn kind begint vanaf 6 uur elke zaterdagochtend te vragen wanneer wij naar de Russische school gaan” aldus een moeder van een van de kinderen. En dat is nu net waar hun kracht ligt. Kinderen die naar school willen komen omdat het leuk is, ze gezien worden, zichzelf mogen zijn en ontwikkelen.

De Russische school heeft niet tot doel het regulier Nederlands onderwijs te vervangen. Het is een aanvullende zaterdagschool waar tweetalige kinderen taalonderwijs krijgen. Op de Russische school leren kinderen gedurende 1,5 uur intensief de Russische taal. Alle kinderen krijgen daarnaast aanvullend “huiswerk” om thuis met hun ouders extra aandacht aan de taal te besteden. Een kind tweetalig opvoeden doen we immers samen.

Naast de activiteiten op de Russische school geeft Project Kultura Russische les op Nederlandse scholen ter aanvulling op het reguliere lesaanbod.
Ideaal ter aanvulling in bijvoorbeeld in een ‘plusklas’ voor meer begaafde kinderen. Meerdere scholen maken inmiddels gebruik van de diensten van Project Kultura.

Voor de leerlingen van de Russische school en hun ouders organiseert Project Kultura diverse culturele activiteiten, zoals een nieuwjaarsviering, internationale vrouwendag en pannenkoekenfeest.

Project Kultura in hoofdpunten:

  • Russische les voor kinderen vanaf 3 jaar
  • Elke schoolweek op zaterdag of zondag
  • Lezingen, culturele feesten en vieringen
  • Moderne Russische en Europese lesmethode
  • Cursus Russisch/Cultuur/Geschiedenis en Aardrijkskunde voor meer begaafde kinderen op Nederlandse scholen
  • Cursus Nederlands voor volwassenen
  • Cursus Russisch voor volwassenen
  • Project Kultura is een maatschappelijk project van Buiting Vertaalbureau.